Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019

βράβευση του 6ου Γυμνασίου για την δράση του στη Ρομποτική!


Βραβείο στην 1η Διαγωνιστική Συνάντηση Μαθητικών Ομάδων Ρομποτικής (Σέρρες) ως έργο μεγαλύτερης τεχνικής πολυπλοκότητας απονεμήθηκε στους μαθητές της ομάδας ArduinoTeam του σχολείου μας με το έργο SaferHouse με Arduino. Η συνάντηση διεξήχθη στο ΤΕΙ Σερρών στις 24/05/2019 και παρόλο που ήταν αργία οι μαθητές ήταν παρόντες για μία άψογη επίδειξη του έργου τους. Τόσο στο αμφιθέατρο όσο και στον εκθεσιακό χώρο παρουσίασαν τη λειτουργία της κατασκευής τους για την οποία εργάστηκαν συστηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς αποκλειστικά στο εργαστήριο πληροφορικής, με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών πληροφορικής του σχολείου μας. 

Επιπλέον το παραπάνω έργο απέσπασε και το 1ο Βραβείο UNESCO (Αγωγή Υγείας - Κατοικία, Υγιεινή και Ασφάλεια & Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Αειφόρο Κατοικία και Ασφάλεια Τεχνο-Υποδομών στο Δομημένο Περιβάλλον)
Πρόκειται για μία κατασκευή - κάτοψη σπιτιού σε μικρογραφία με μακετόχαρτο και Arduino, όπου σε τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχει για «ζημιές» με οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Συγκεκριμένα ελέγχει για διαρροή νερού, για ύπαρξη φωτιάς, για άσκοπη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και για εμφάνιση τρωκτικών (συνδέονται με καταστροφές στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης). Εμφανίζει μηνύματα κατάστασης των ελέγχων και σε περίπτωση προβλήματος στέλνει mails. Ο προγραμματισμός έγινε αποκλειστικά σε γλώσσα Ardublock.
Ένα συνολικό βίντεο του έργου μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο
https://www.youtube.com/watch?v=UU9kZ5fKZdk
Περισσότερες πληροφορίες για τη γλώσσα προγραμματισμού, τον κώδικα που δημιουργήθηκε, βιβλιοθήκες και ρυθμίσεις που χρειάστηκαν θα βρείτε στο αποθετήριο


https://github.com/6gymserron/SafeHouse.