Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Congratulations to the winner of this year's #FIRSTParody competition: "My Bot" by FRC Team 4201, The Vitruvian Bots! Check out their video!
You can jump to view any of the semi-finalist videos from the contest page: http://www.firstinspires.org/first-song-parody.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου