Κυριακή, 14 Ιουνίου 2020

Ευρωπαϊκές Ημερες Έρευνας 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου

Φέτος, η επιστήμη είναι υπέροχη! θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά - μέσω μιας σειράς καινοτόμων, διαδραστικών ψηφιακών δραστηριοτήτων. Η εκδήλωση θα δώσει έμφαση σε μερικές από τις λύσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie και άλλων έργων έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 και των συνεπειών της, καθώς και των προτεραιοτήτων που βρίσκονται στον πυρήνα τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της παγκόσμιας προσπάθειες αποκατάστασης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η επιστήμη είναι υπέροχη! φέρνει τον κόσμο της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας στο κοινό. Φέτος, καινοτομούμε και διοργανώνουμε την έκθεση αποκλειστικά διαδικτυακά για να προσεγγίσουμε περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες από ποτέ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Έρευνας και Καινοτομίας, οι οποίες θα συγκεντρώσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους ερευνητές, τους επιχειρηματίες και τους πολίτες για να συζητήσουν και να διαμορφώσουν το μέλλον της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρώπη και πέραν αυτής.
Η έκθεση προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξετε τις ικανότητές σας για επικοινωνία και επικοινωνία, να έχετε πραγματικό αντίκτυπο και να δείξετε σε παιδιά, μαθητές και πολίτες ποιοι είναι οι ρόλοι τους και οι ερευνητές στο πλαίσιο μετά την κρίση. Φέτος, η έκθεση θα προσεγγίσει εκατοντάδες ενδιαφερόμενους από όλη την Ευρώπη ως μέρος των Ευρωπαϊκών Ημέρων Έρευνας και Καινοτομίας - δίνοντας στους ερευνητές την ευκαιρία να επισημάνουν μερικές από τις εκπληκτικές δουλειές τους, να δημιουργήσουν συνδέσεις και να βρουν πιθανούς συνεργάτες και ευκαιρίες.

ΕΣΤΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Η εικονική έκθεση θα δείξει, μέσω μιας σειράς διαδραστικών ψηφιακών δραστηριοτήτων, πώς τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα και ερευνητές που εργάζονται σε όλους τους κλάδους αναπτύσσουν συγκεκριμένες λύσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 και των συνεπειών της. Η έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης έργα που αφορούν πολιτικές προτεραιότητες στον πυρήνα της ανάκαμψης, ιδίως την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τις αποστολές Horizon Europe .
Ψάχνουμε για προγράμματα MSCA και Horizon 2020 και υποτρόφους (και επίσης αποφοίτους που ολοκλήρωσαν πρόσφατα τα έργα τους) που:
  • προσφέρουν ψηφιακό περιεχόμενο και εργαλεία για να κατανοήσουν το ερευνητικό θέμα και να το πειραματιστούν (οι διοργανωτές θα βοηθήσουν τα έργα και τους συνεργάτες να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους).
  • να δείξει με σαφήνεια τον αντίκτυπο της έρευνας στη ζωή των πολιτών ·
  • μπορεί να δείξει απτά αποτελέσματα (γίνονται δεκτά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν κλείσει πρόσφατα).
  • είναι κατανοητό για ένα άπειρο κοινό ηλικίας από 8 έως 88 ετών (παιδαγωγικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των ερευνητών).
  • είναι ελκυστικά για το κύριο κοινό (παιδιά, νέοι, οικογένειες).
Μερικές από τις ερωτήσεις που επιδιώκει η φετινή εκδήλωση να είναι:
  • Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την κρίση για να βελτιώσουμε τον τρόπο που ζούμε;
  • Πώς μπορούν οι κοινωνίες μας να είναι πιο ενωμένες, ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες για μελλοντικές κρίσεις;
  • Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε μια πράσινη ανάκαμψη και μετάβαση μετά από αυτήν την κρίση; Ποιες αλλαγές πρέπει να κάνουν οι πολίτες, οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις σε αυτό το πλαίσιο;
Εάν είστε έτοιμοι να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις (και πολλά άλλα), σας ενθαρρύνουμε να συμμετάσχετε σε αυτήν τη συναρπαστική ευκαιρία - κάντε αίτηση τώρα!

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Οι αιτήσεις πρέπει να παραληφθούν έως τις 6 Ιουλίου 2020. Οι αιτούντες θα ενημερωθούν μέσω e-mail πριν από τις 15 Ιουλίου 2020 εάν η αίτησή τους ήταν επιτυχής. Λάβετε υπόψη ότι, λόγω των έκτακτων συνθηκών της συνεχιζόμενης πανδημίας, η έκθεση ενδέχεται να αλλάξει. Σε περίπτωση που έχετε απορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση eac-msca-communication@ec.europa.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου