Κυριακή, 19 Ιουλίου 2020

Παγκόσμιος Συνασπισμός Εκπαίδευσης # ΜάθησηNeverStops Ericsson AND UNESCO

http://teachingaifork12.org

https://www.labxchange.org/
https://about.labxchange.org/2020/06/11/summer-2020-virtual-pd-workshops/?utm_source=LabXchange&utm_campaign=d6e9beb461-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_02_07_10&utm_medium=email&utm_term=0_48941281f4-d6e9beb461-347488480
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition

Γίνετε μέλος του παγκόσμιου συνασπισμού τώρα

Μάθετε πώς μπορεί να αναλάβει δράση ο οργανισμός σας

Είμαστε οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών, διεθνείς οργανισμοί, ιδιωτικός τομέας, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με την προώθηση της εκπαιδευτικής απόκρισης COVID-19 από όλο τον κόσμο σε παγκόσμιο, περιφερειακό και χώρες επίπεδο.
Ο Παγκόσμιος Συνασπισμός Εκπαίδευσης είναι μια ανοιχτή συνεργασία και η UNESCO προσκαλεί εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από οργανισμούς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην απάντησή μας στο COVID-19 για να διασφαλιστεί η συνέχεια της εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές. 
Αυτό που δεσμεύει τον συνασπισμό είναι μια δέσμευση να βοηθήσει τις χώρες να διασφαλίσουν την χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιη παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  
Ο ενδιαφερόμενος οργανισμός θα πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια ποια δωρεάν υποστήριξη, εργαλεία ή υπηρεσίες μπορούν να προσφέρουν σε χώρες που μπορεί να τους βοηθήσουν να επεκτείνουν τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες κατά τη διάρκεια των περιόδων κλεισίματος του σχολείου. Έμφαση δίνεται στο «δωρεάν». Ο συνασπισμός επιδιώκει να μεσολαβήσει λύσεις με τις ανάγκες της χώρας και, στο τρέχον πλαίσιο έκτακτης ανάγκης, όλες οι λύσεις που αναφέρονται στην πλατφόρμα συνασπισμού θα πρέπει να είναι διαθέσιμες δωρεάν. Στείλτε τις σχετικές πληροφορίες στη  διεύθυνση COVID19taskforce@unesco.org(ο σύνδεσμος στέλνει e-mail), υποδηλώνοντας σαφώς ένα σημείο εστίασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου